+31 (0)6 5161 7708 m.griffiths@plainlegal.nl

Advocaat

Interim opdrachten

Sinds 1997 ben ik advocaat. Tot september 2020 werkte ik bij Houthoff, als litigator in de civiele procespraktijk. Toen ben ik voor mijzelf begonnen. In mijn hoedanigheid van advocaat werk ik alleen op interim basis, in opdracht van andere advocatenkantoren (flexibele schil). Deze kantoren huren mij tijdelijk in. Bijvoorbeeld om mee te helpen in een specifieke rechtszaak. Of als door ziekte of piekdrukte tijdelijk extra hulp nodig is. Ik werk niet in dienstverband van enig advocatenkantoor.

Op mijn opdrachten als advocaat zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. En bent u ontevreden over mijn werk als advocaat? Dan is dit mijn kantoorklachtenregeling.

Goed om te weten

Ik heb in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub)rechtsgebieden geregistreerd: Algemene Praktijk, Burgerlijk recht. Op grond van deze registratie ben ik verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Arde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Ik kan geen derdengelden ontvangen omdat ik geen overeenkomst heb met een stichting derdengelden.

Tijdelijk een
extra advocaat
nodig?

Telefoonnummer

+31 (0)6 5161 7708

E-mail

m.griffiths@plainlegal.nl